På vitterstigar och mångator.

På vitterstigar och mångator
når man de okända.
Helt plötsligt vet man;
nu är ögonblicket inne
att se med de ofördärvade ögonen, bli varse den sidan av livet som har plats för oss som alltid söker.