Uddeholm i Juni 1996
Dorthy Lindberg
Förord
Jag har ofta en känsla av att det finns en dimension i
naturen som jag inte riktigt kan uppfatta med mina fem sinnen. Yvonnes tavlor ger mig möjlighet att med fantasins hjälp få en ny värld befolkad.
"Gråfolket", som jag vill kalla de krumma figurerna på
många av tavlorna, låter jag på olika sätt komma till tals.
Dessa "grå" har en önskan om att få bli synliga för oss vanliga dödliga. Våld kommer aldrig att härska i deras värld. Men den rymmer sorg och uppgivenhet. Ett hoppets ljus skall trots allt finnas för dem.
Kanske är det människors sätt att hantera naturen som får "gråfolket" att sörja.
Min önskan är att tavlorna med tillhörande lyrik skall kunna föda många nya tankar.
Bilder och naturupplevelser har för övrigt alltid inspirerat mig till skrivande.