Träd fram!

Hundra år och mera
bland skuggorna i skogen
Träd fram, träd fram i ljuset
för nu är tiden mogen.
Troll som ingen rubbar,
häxor, tomtar och djur,
träd fram, träd fram från stubbar emellan gran och fur.
Den glömda världen i landet Fantasi,
Träd fram, träd fram och lär oss mera varse bli.