Sagor och sanningar

Det ligger alltid en sanning gömd i sagor och drömmar.
Vi påstår att vi människor är sanningssökare.
I ett försök att finna vägen till den började vårt samarbete.
Färden går via bild och lyrik.

Vid staffliet: Yvonne Berglund
Foto : Gunnar Larsson
Texter av Dorthy Lindberg